גישה טיפולית היא מסגרת התייחסות תאורטית אשר מנחה ומתווה את העשיייה הטיפולית של המטפל עבור הילד. בנוסף היא מאפשרת למטפל לקבוע מטרות ארוכות וקצרות טווח ומנחה אותו בארגון השלבים להשגת המטרות.

גישה טיפולית מארגנת את החשיבה של המטפל. זאת מתהליך איסוף המידע כחלק מתהליך ההערכה ממנו עולה נקודת המוצא של הילד בנקודת ההתחלה של הטיפול ועד ההתיחסות להישגים בטיפול  לקראת מטרות העל.
 
משרד הבריאות מחייב את הארגונים שנתנונים לפיקוחו המקצועי להגדיר את הגישה הטיפולית המנחה את ההתערבות הטיפולית, זאת כחלק מנורמות המעידות על רמת מקצועיות של המטפלים. קליניקות מרכזים  ומטפלים אשר הנותנים טיפול פרטי אינם מחוייבים בהגדרת גישה טיפולית, יחד עם זאת הגדרה של גישה כמסגרת מארגנת חשובה ומעידה על נורמות מקצועיות גבוהות ותהליכי הכשרה של המטפלים.

בעבודה הטיפולית עם ילדים עם צרכים מיוחדים בכלל וילדים על קשת האוטיזם בפרט נפוצות מספר גישות טיפול. הגישה הטיפולית אשר מנחה את צוות בית עמיתים היא הגישה האינטגרטיבית. במקביל למטפלים יש סל כלים העומד לרשותם מגישות נוספות, בדרך כלל התפתחותיות, כגון כלים מהגישה ההתפתחותית DIR.
   
גישה אינטגרטיבית  integrative approach
 
הגישה האינטגרטיבית מחייבת את הילד להתארגן בסביבה שיש בה דרישות מציאות, תומכת בו לעמוד בדרישות אלה באמצעות פיתוח מיומנויות מתאימות. במקביל גישה זו מסייעת לילד לפתח משאבים התפתחותיים ומניעה את הכוחות ההתפתחותיים שלו בתהליך של קשר משמעותי והדדיות.  

עקרונות מנחים:

סביבה מובנת- מאפשרת לילד לזהות את המבנה שלה, את החוקיות, להתמצא ולהתנהל בו בצורה מיטבית מתוך תחושה של שליטה ורכישת עצמאות.
תנועה של סדר חיצוני-מחייבת את הילד לנוע גם ללא פעולה אקטיבית שלו אבל כן מתוך הבנה לאן הוא נע, מתי ובאיזה אופן.
הנעת הכוחות ההתפתחותיים בתהליך של קשר משמעותי והדדיות.
נוכחות המטפל כוללת הזמנה להדדיות, התאמה של הסביבה והתנאים באופן מאפשר התפתחות וכן מזמנת דרישות מציאות.
דרישה עקבית בהקשר מחייבת את הילד לרכוש מיומנויות רללונטיות לפעילות  שיאפשרו לו לעמוד בדרישות
גם מחוץ לטיפול.

 

גישות טיפול והגישה האינטגרטיבית

 
עמיתים מדרך עוז:  טלפקס: 077-5357652     |     נייד: 055-8859659      |      דוא"ל:  baitamitim.eti@gmail.com      |     כתובת:  מושב מדרך עוז. מ.א. מגידו  
עיבוד מידע , עיבוד מידע חושי  ויסות חושי, טיפול באוטיזם, טיפול באוטיזם ביקנעם,  קבוצות טיפוליות , מיומנויות חברתית, טיפול בוויסות חושי, מרכז טיפולי רב מקצועי לטיפול באוטיזם, טיפול פסיכולוגי, טיפול ריפוי בעיסוק, טיפול קלינאית,  טיפול שפה,  טיפול דיאדי,  ABA  ניתוח התנהגות, אבחון פסיכיאטרי, התיעצות פסיכיאטרית, מידע להורים בנושא אוטיזם, טיפול באוטיזם באיזור העמק, טיפול בויסות חושי באיזור העמק, אתי ארד,  מרכז הדרכה בית עמיתים, , הגישה האינטגרטיבית, ASD,  ספקטרום אוטיזם.